Tìm thấy 1 kết quả

Ngôi nhà hoang nổi bật giữa khu phố sau cải tạo

Không gian sống 20/10/2019 23:31:53 PM

BẮC NINH - Thay vì mái vát như xung quanh, ngôi nhà làm mái bằng để tận dụng sân thượng trồng cây và thư giãn.