Tìm thấy 2 kết quả

9X Việt kiều chia sẻ 4 điều trước khi niềng răng

Làm đẹp 21/10/2019 23:03:13 PM

Katherine Trần từng chung sống với 'hàm răng sắt' suốt 3 năm và tích lũy được nhiều kinh nghiệm trong quá trình làm..

Mẫu ảnh 'kêu trời' vì người chụp chỉnh nhầm chế độ

Thư giãn 17/05/2019 14:32:58 PM

Nhân vật chính thì mờ ảo như vô hình trong khi các cảnh vật phụ thì lại sáng rực rỡ.