Tìm thấy 1 kết quả

5 loại dầu chăm sóc tóc vào mùa đông

Làm đẹp 09/01/2022 22:27:56 PM

Theo Health Shots, vào mùa đông, tóc dễ bị khô, gàu và gãy rụng. Dưới đây là 5 loại dầu dưỡng tóc vào mùa đông.