Tìm thấy 1 kết quả

Trẻ xem phim khiêu dâm, không phân biệt được sex và porn, lỗi của ai?

Gia đình 07/10/2019 21:48:51 PM

“Thật khó để chia sẻ với một đứa trẻ các vấn đề liên quan đến tình dục, huống hồ là việc chúng xem những..