Tìm thấy 1 kết quả

Trấn Thành đầu tư bốn tỷ làm phim

Hậu trường 25/12/2019 22:49:38 PM

Diễn viên Trấn Thành bỏ bốn tỷ đồng thực hiện web-drama "Bố già" do anh đóng chính cùng khách mời Lê Giang, Tuấn..