Bé lớp 1 ghi đáp án: mẹ làm tất cả việc nhà

Thư giãn Thứ 3, 13/10/2020 22:40:53 PM Theo Vnexpress

Để bài yêu cầu nối tên mỗi thành viên vào một công việc họ thường làm, thế nhưng cô học trò đã nối tất cả vào mẹ.

"Nối tên thành viên trong gia đình em với hình thể hiện công việc mà họ thường làm" với các nhân vật bao gồm: Ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, bản thân em". Đi kèm với đó là hình ảnh minh họa cho các hoạt động: Nấu cơm, quét nhà, đổ rác, rửa bát đĩa...

Thế nhưng, cô học trò đã nối tất cả cho mẹ...

Thế nhưng, cô học trò đã nối tất cả cho mẹ.

Ý kiến bạn đọc