Bộ ảnh kỷ yếu 'mặn như muối' của học sinh cấp 3

Thư giãn Thứ 5, 02/07/2020 23:56:02 PM Theo Vnexpress

Những câu nói đơn giản, thực tế, gọt tả đúng tâm lý khiến bộ ảnh được lan tỏa khắp cộng đồng mạng xã hội.

Bộ ảnh kỷ yếu mặn như muối của học sinh cấp 3

Bộ ảnh kỷ yếu mặn như muối của học sinh cấp 3 - 2

Bộ ảnh kỷ yếu mặn như muối của học sinh cấp 3 - 4

Bộ ảnh kỷ yếu mặn như muối của học sinh cấp 3 - 6

Bộ ảnh kỷ yếu mặn như muối của học sinh cấp 3 - 8

Bộ ảnh kỷ yếu mặn như muối của học sinh cấp 3 - 10

Bộ ảnh kỷ yếu mặn như muối của học sinh cấp 3 - 12

Bộ ảnh kỷ yếu mặn như muối của học sinh cấp 3 - 14

Bộ ảnh kỷ yếu mặn như muối của học sinh cấp 3 - 16

Bộ ảnh kỷ yếu mặn như muối của học sinh cấp 3 - 18

Bộ ảnh kỷ yếu mặn như muối của học sinh cấp 3 - 20

Nguồn: Facebook

Ý kiến bạn đọc