Camera ghi lại cảnh thanh niên bị 'bóng đè'

Thư giãn Thứ 6, 14/08/2020 10:17:43 AM Theo Vnexpress

'Mỗi đêm đi ngủ tôi có cảm giác hay bị bóng đè nên quyết định lắm camera...' và thủ phạm chính là mèo cưng.

Nội dung chia sẻ: 'Mỗi đêm đi ngủ tôi có cảm giác hay bị bóng đè nên quyết định lắm camera xem tình hình thế nào...'.

Chia sẻ nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

Chia sẻ nhận được hàng chục nghìn lượt thích.

Sau khi xem lại camera, chủ nhân đã phát hiện chẳng có bóng nào đè cả mà là mèo cưng làm đủ trò.

Camera ghi lại cảnh thanh niên bị bóng đè - 2

Camera ghi lại cảnh thanh niên bị bóng đè - 4

Camera ghi lại cảnh thanh niên bị bóng đè - 6

Camera ghi lại cảnh thanh niên bị bóng đè - 8

Camera ghi lại cảnh thanh niên bị bóng đè - 10

Camera ghi lại cảnh thanh niên bị bóng đè - 12

 

Ý kiến bạn đọc