Hổ con tủi thân vì không ai chơi cùng

Thư giãn Thứ 4, 06/01/2021 23:36:35 PM Theo Vnexpress, KKnews

Bị nhóm bạn cho chầu rìa, hổ con tủi thân ngồi một góc, thi thoảng ngẩng lên nhìn.

Bé hổ tủi thân vì bị mấy bạn cho ra rìa.

'Bé' hổ tủi thân vì bị mấy bạn cho ra rìa.

Bảo bảo tủi thân nhưng bảo bảo không nói.

Bảo bảo tủi thân nhưng bảo bảo không nói.

Goodbye, Im fine. Xin đừng bận tâm...

Goodbye, I'm fine. Xin đừng bận tâm...

Bé hổ tủi thân => tủi hổ.

Bé hổ tủi thân.

Ý kiến bạn đọc